Software

Sistemes Operatius. Serguretats de sistemes. Configuració i manteniment de servidors i infraestructures.